Vaše možnosti

Vaše možnosti

Ve fondech Evropské unie je alokováno významné množství finančních prostředků, které jsou poskytovány do různých oblastí. My jsme se zaměřili na jeden z nejpalčivějších problémů dneška - ochranu přírodního prostředí ve kterém žijeme. Lze ji realizovat několika způsoby - naše podpora patří zejména obnovitelným zdrojům energie a moderním zdrojům vytápění. V této oblasti využíváme své zkušenosti z doposud realizovaných projektů (viz. REFERENCE). Tyto projekty se zaměřují především na řešení vytápění různých objektů či ohřev teplé užitkové vody.

Díky spojení národních prostředků a fondu ERDF (European Regional Development Fund) je možné získat až 85 % nevratné dotace na investiční záměr projektu a současně až 90% dotace na projektovou dokumentaci (platí zejména pro obce, města, školy, subjekty státní správy a samosprávy nebo neziskové organizace).

Chystáte se rekonstruovat kotelnu? Zkuste spolu s námi zapřemýšlet o instalaci obnovitelného zdroje energie např. tepelného čerpadla, kotle na biomasu nebo solárního systému.

Budujete novostavbu? Porozhlédněte se spolu s námi po moderních trendech vytápění a zkuste spolu s námi na svůj záměr získat nemalé investiční prostředky formou nevratné dotace od SFŽP.