Naše úloha

Naše úloha
Naše úloha při přípravě a realizace projektu je následující:

Naším úkolem je pomoci vám s přípravou žádosti o podporu pro konkrétní projekt na takové úrovni, která bude konkurenceschopná. Díky zkušenostem které jsme získali na stážích v před-vstupním období ČR do EU a naší autentické účasti při přípravě projektů v jiných zemí EU v následném období víme, že prostředky z fondu ERDF jsou přednostně cíleny do regionů, jež jsou hospodářsky či jinak strukturálně znevýhodněny.

Naší úlohou je stát se vaším skutečným partnerem při přípravě a realizaci projektového záměru. Nejsme tady jen proto, abychom za vás vyplnili žádost, pomohli vám opatřit všechny nezbytné doklady, které jsou nutné a které si žádají konkrétní typy projektů. Jsme připraveni spolu s vámi řešit i případná rizika vyplývající z realizace projektového záměru.

Proto vám nebudeme doporučovat přípravu projektů, o nichž víme, že jejich šance na získání podpory budou nereálné. Jsme schopni posoudit váš projekt před tím, než se dáme společně do práce. Finanční prostředky jsou přednostně cíleny podle předem zadaných kritérií. Známe specifická kritéria výzev k předkládání projektů a umíme spolu s vámi určit a nastavit relevantní indikátory projektu tak, aby měl projekt smysl a potřebnou váhu jak při hodnocení žádosti o dotaci, tak při samotné realizaci projektových monitorovacích zpráv.